LIÑA DE AUTOMÁTICA E DIXITALIZACIÓN

 • Dixitalización Industrial. Integración. Sistemas complexos de integración de servizos industriais
 • (control de produción, trazabilidade, mantemento, etc.).
 • Xemelos dixitais industriais: modelado de datos industriais, simulación e e IIoT.
 • Control de eixes e robótica non convencional.
 • Automatización industrial avanzada de maquinaria.
 • Automatización de sistemas de manutención, loxística e produción industrial.
 • Desenvolvemento de Estándares para a automatización industrial.
 • Seguridade industrial.

LIÑA DE EFICIENCIA E ENERXÍA

 • Enerxías renovábeis: simulación e integración en redes eléctricas
 • Redes de enerxía eléctrica: planificación, análise, control e protección
 • Tecnoloxía eléctrica
 • Calidade de Subministro
 • Sistemas de eficiencia enerxética
 • Avaliación da eficiencia enerxética en instalacións
 • Termografía infravermella de instalacións eléctricas