LIÑA DE AUTOMÁTICA E DIXITALIZACIÓN


EQUIPOS PARA A AUTOMATIZACION (Laboratorio Ricardo Marín)

 • Controladores industriais: Beckhoff, Omron, Schneider, etc,
 • Sistemas de IHM: Paneis de operador Beckhoff, Omron
 • Sistemas de Seguridade: Relés de Seguridade, Controladores de Seguridade programábeis,
 • Dispositivos de seguridade (Scaner perimetral, barreras, etc.)
 • Dispositivos de accionamento: servomotores-Servoamplificadores de diversas potencias, variadores de velocidade. Servomotores lineais e rotativos, motores paso a paso industriais.
 • Sistemas de visión artificial: cámaras de visión e equipamento auxiliar (Omron)
 • Dispositivos de captura de datos en planta: Pistolas y escáneres de CB, etc.
 • Dispositivos de Redes Industriais (Profibus, ASI, Profinet, CanOpen, EtherCat, ModBus, Sercos) e IIoT


INSTALACIÓNS PROTOTIPO LABORATORIO MANUTENCION E ALMACENAXE AVANDADO
(Laboratorio Ricardo Marín)

 • Almacén de produto colgado
 • Almacén tras elevador
 • Transportador Power&Free
 • Prototipo clasificador


INSTALACIÓNS LABORATORIO MANIPULACION INDUSTRIAL Y ROBOTICA (Laboratorio Ricardo
Marín)

 • Robot Delta (Tecnoloxía Beckhoff y Schneider).
 • Impresora 3D industrial (Tecnoloxía Schneider)
 • Prototipo Singularizador Heteromórfico Síncrono (Tecnoloxía Omron)
 • Prototipo sistema NC vertical (Tecnoloxía Omron)
 • Posicionador Hiperestático (motores lineais Beckhoff)
 • Transportador posicionador de altas prestacións XTS (Beckhoff)
 • Plataforma robótica Stewart (en preparación)


EQUIPAMENTO AUXILIR (LaboratorioVisión arttificial)

 • Impresora 3D Ultimaker,


LIÑA DE EFICIENCIA E ENERXÍA


EQUIPOS DE MEDIDA


Para o rexistro de parámetros eléctricos relacionados coa calidade de onda e medida de potencia:

 • Analizador de redes eléctricas FLUKE 1760
 • Analizador de redes eléctricas Dranetz-BMI PowerXplorer PX5
 • Medidor de RF Aaronia Spectran NF-5035


Para o rexistro de larga duración simultáneo de medidas eléctricas e luminosas:

 • Osciloscopio YOKOGAWA DL750 ScopeCorder
 • Osciloscopio portátil VERNIER Labquest2


Para o rexistro de variables luminosas:

 • Luxómetro YOKOGAWA 510
 • Luminancímetro GOSSEN Mavo-Spot 2
 • Luxómetro de alta velocidade (desenvolvemento propio)
 • Espectrorradiómetro GL Spectis 1.0 touch
 • Goniofotómetro (desenvolvemento propio)


Para o rexistro térmico:

 • Cámara termográfica FLIR T335
 • Medidor infravermellos FLUKE 80T-IR


Para o ensaio de equipos:

 • Fonte de potencia programable Omicron CMC56
 • Xerador de ocos de tensión (desenvolvemento propio)
 • Trazador de curvas I-V: PVPM1000C40: rango 1000V, 40A


INSTALACIÓNS LABORATORIO ENERZÍAS RENOVABEIS

 • Seguidor dobre eixo, DEGERtraker 2500EL (2100 Wp y 2x2160Wp)
 • Inversor Fronius IG30 /150-400V / 2500W (Seguidores 2 y 3)
 • Inversor Fronius IG60 /150-400V / 4600W (Seguidor 1)
 • Paneis fotovoltaicos:
 • Paneis fotovoltaicos tipo CIS: SHELL SOLAR ST40 /16,6V/40W (Seguidores 1 y 2)
 • Paneis fotovoltaicos tipo Silicio Monocristalino: ISOFOTON I-106/12V/106Wp (Seguidor 3)
 • Paneis FV T-Solar (a-Si) 350W y 90W montados sobre estrutura fixa
 • Aeroxerador Bornay 1500W
 • Aeroxerador Ampair 100W